The Flop # Høvleriet

Arrangementsinformasjon

FLOP 50 år jubileum av sluttes på Høvleriet 29.12.2018.

Gjesteartist Einar Snyen fra første besetning er med for å feire dette.

Topp dansemusikk med alle de gamle kjente fra Snorre, Aulaen og turnhallen.


Velkommen til årets begivenhet på Høvleriet.

dans